20 funkcjonariuszy ze wszystkich jednostek podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Białymstoku wzięło udział w uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski podczas Centralnych Obchodów Święta Służby Więziennej w Warszawie.

Uroczystość miała miejsce 30 czerwca na Placu Marszalka Józefa Piłsudskiego w Warszawie i była inauguracją obchodów 100-lecia powstania polskiego więziennictwa. W uroczystościach wzięły udział najwyższe władze państwowe, szefowie służb mundurowych, szefowie służb penitencjarnych Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przy tej okazji 264 funkcjonariuszy Służby Więziennej z całego kraju otrzymało promocję na pierwszy stopień oficerski, 98 funkcjonariuszy zostało awansowanych na wyższe stopnie służbowe ( w tym 5 z naszego okręgu), 35 osób zostało uhonorowanych, przyznaną przez Ministra Sprawiedliwości odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, w tym 5 pośmiertnie.

Uroczystym obchodom Święta SW towarzyszyła organizacja I Międzynarodowej Konferencji Szefów Służb Penitencjarnych Krajów Unii Europejskiej, Norwegii i Stanów Zjednoczonych Ameryki, poświęconej najistotniejszym problemom współczesnego więziennictwa. Po raz pierwszy w historii europejskiego więziennictwa, w zorganizowanej przez stronę polską międzynarodowej konferencji wzięli udział przedstawiciele 20 krajów Unii Europejskiej, Norwegii i Stanów Zjednoczonych, którzy omawiali najistotniejsze problemy dotyczące ochrony społeczeństw przed sprawcami przestępstw, bezpieczeństwa w więzieniach, resocjalizacji i profesjonalizacji kadry penitencjarnej. Polska Służba Więzienna zaprezentowała m.in. rozwiązania w zakresie zatrudniania skazanych, nauczania, terapii, profilaktyki postaw prokryminalnych.

tekst: mjr Michał Zagłoba

zdjęcia: por. Michał Grodner

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej