Podlaska Policja gościła wczoraj na spotkaniu wigilijnym przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, duchownych oraz kierownictwo wszystkich służb mundurowych województwa podlaskiego.

Spotkania opłatkowe przedstawicieli służb mundurowych to wieloletnia tradycja. Funkcjonariusze poszczególnych formacji wspólnie dbają o bezpieczeństwo społeczeństwa, wspólnie też obchodzą najważniejsze święta i uroczystości. Na spotkania zapraszani są także przedstawiciele władz świeckich oraz duchowni. W tegorocznej wigilii uczestniczył między innymi poseł na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Jan Lach, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Leszek Suski, metropolita białostocki Arcybiskup Tadeusza Wojda oraz Jego Ekscelencja Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub.

Minister Zieliński w swoim przemówieniu podziękował funkcjonariuszom wszystkich formacji mundurowych za służbę na rzecz wspólnego bezpieczeństwa:

"My często nazywamy te formacje służbami, bo to jest ich istota - służyć innym, służyć obywatelom, służyć Polsce"

Złożył także świąteczne życzenia zebranym funkcjonariuszom i ich rodzinom. Tym, którzy święta spędzą na posterunku, życzył spokojnej i bezpiecznej służby.

W wigilii służb mundurowych wzięli udział przedstawiciele podlaskiej Służby Więziennej z płk Piotrem Kondraciukiem na czele. Spotkanie było też okazją do wręczenia odznaczeń resortowych funkcjonariuszom podległym MSWiA.

zdjęcia i tekst: mjr Michał Zagłoba

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej