W czasie pandemii skazani uczestniczą w organizowanych przez Podlaską Służbę Więzienną programach resocjalizacyjnych, których jednym z elementów jest szycie masek ochronnych na rzecz lokalnych samorządów, instytucji czy służb. Od ponad tygodnia szyją też maseczki Podlaskiej Policji, w ramach ministerialnej akcji #ResortSprawiedliwościPomaga.

Materiał na maski dostarczony został do zakładów karnych i aresztów śledczych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, która zwróciła się do Podlaskiej Służby Więziennej z prośbą o uszycie na jej użytek  3200 masek ochronnych. W ostatni poniedziałek 11 maja, pierwsza transza licząca około 2300 sztuk trafiła do podlaskich policjantów. Jednostki Służby Więziennej okręgu białostockiego dysponują maszynami do szycia, które kupiły m. in. do prowadzenia zawodowych kursów krawiectwa dla skazanych. W specjalnie przygotowanych na czas epidemii pomieszczeniach, skazani ze wszystkich naszych jednostek szyją codziennie ponad 1200 sztuk masek. Część przeznaczamy dla funkcjonariuszy pracujących w bezpośrednim kontakcie ze skazanymi, część dla podmiotów zewnętrznych takich jak szpitale, domy pomocy społecznej, samorządy, czy właśnie służby mundurowe. Skazani szyją maski w ramach więziennego zatrudnienia  lub w ramach programów readaptacji społecznej. Przekazywanie masek różnym instytucjom zewnętrznym jest częścią ogólnopolskiej akcji #ResortSprawiedliwościPomaga, zainicjowanej w czasie pandemii przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Podlaskie zakłady karne i areszty śledcze w ramach tej akcji przekazały do tej pory około 15.000 sztuk masek ochronnych.

Część skazanych przyznaje, że przy szyciu masek ochronnych nie rozmyśla do kogo trafi konkretna partia. Liczy się dla nich bezinteresowna pomoc, chęć włączenia się w społeczny trend walki z pandemią. Niektórzy żartują, że nigdy nie spodziewali się, że będą mogli cokolwiek zrobić na rzecz Policji. Podkreślają jednak, że w obecnej sytuacji przestaje to mieć dla nich znaczenie.

W Służbie Więziennej czas epidemii spowodował konieczność szukania nowych rozwiązań, nowych działań oraz inicjatyw mogących pomóc w readaptacji społecznej skazanych. Programy pomocowe skierowane do skazanych i realizowane obecnie w naszych jednostkach, kładą nacisk przede wszystkim na wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności społecznej, bezinteresownej pomocy oraz empatii.

tekst: mjr Michał Zagłoba

zdjęcia: por. Piotr Zimnoch

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej