W ubiegłym roku podlaskie jednostki przeprowadziły ponad 50 szkoleń zawodowych dla osób pozbawionych wolności. Pomocą objętych zostało prawie 600 skazanych.

        

  W 2019 roku Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku zorganizował i przeprowadził szkolenia dla osób osadzonych w siedmiu jednostkach podległych. Szkolenia odbyły się w związku z projektem "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu  ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Kursy realizowane były przez Mazowiecką Instytucją Gospodarki Budżetowej "Mazovia" w Warszawie wyłonioną w przetargu nieograniczonym.

            MIGB "Mazovia" w ramach umowy zrealizowała 51 szkoleń i przeszkoliła 595 osób. Szkolenia odbywały się na terenie jednostek penitencjarnych, tj.: Aresztu Śledczego w Białymstoku, Areszt Śledczego w Hajnówce, Aresztu Śledczego w Suwałkach (w tym OZ Giżycko), Zakładzie Karnym w Białymstoku, Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze, Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko oraz Zakładzie Karnym w Przytułach Starych.

Uczestnicy kursów nabyli kwalifikacje w następujących specjalnościach:

 1. Pracownik ogólnobudowlany - 9 szkoleń,
 2. Technolog robót wykończeniowych, Technolog robót remontowych i wykończeniowych - 7 szkoleń,
 3. Brukarz - 11 szkoleń,
 4. Pilarz - 1 szkolenie,
 5. Stolarz meblowy - 4 szkolenia,
 6. Monter stolarki budowlanej - 2 szkolenia,
 7. Monter sieci elektrycznych z uprawnieniami do 1 kV i SEP - 4 szkolenia,
 8. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych, org. prac zw. z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu - 3 szkolenia,
 9. Ogrodnik terenów zielonych - 3 szkolenia,
 10. Kucharz z elementami obsługi klienta - 3 szkolenia,
 11. Dietetyk - 1 szkolenie,
 12. Opiekun/asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych -

1 szkolenie,

 1. Trener personalny - 2 szkolenia.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku w roku 2020 planuje przeprowadzić kolejne 34 kursy w ramach wyżej wymienionego projektu.

 

 

Inspektor Marta Baczewska-Siegieńczuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej