Od wielu lat święta państwowe obchodzone są z udziałem naszych funkcjonariuszy. Warty honorowe, poczty sztandarowe, kompanie reprezentacyjne podlaskiej Służby Więziennej to nieodłączny element organizowanych uroczystości różnego szczebla. 3 maja wspólnie świętowaliśmy w Łomży oraz Białymstoku kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W tym roku Łomża była miejscem szczególnych obchodów 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W towarzystwie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pana  Jarosława  Zielińskiego, parlamentarzyści, władze samorządowe, szefowie podlaskich służb mundurowych oraz mieszkańcy miasta, wspólnie świętowali jedno z najważniejszych polskich świąt państwowych. Podlaską Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk oraz dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu białostockiego.

Uroczystości  rozpoczęły się w łomżyńskiej katedrze mszą świętą, której przewodniczył Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski. Podkreślał on szczególną rolę Święta Konstytucji 3 Maja, jako daty łączącej wszystkich Polaków. Po mszy, pododdziały służb mundurowych oraz poczty sztandarowe przemaszerowały na główny plac miasta. Wiceminister MSWiA  Jarosław Zieliński w swoim przemówieniu podkreślał rolę służb mundurowych w budowaniu silnego państwa, oraz ich odpowiedzialności za kształtowane bezpieczeństwa obywatelskiego. Wskazywał przy tym na duże znaczenie kształtowania postaw patriotycznych w społeczeństwie oraz przywiązania do tradycji oraz  symboli narodowych. Po przemówieniach okolicznościowych miał miejsce Apel Poległych, pokaz sprawności służb mundurowych oraz uroczysta defilada pododdziałów reprezentacyjnych. Podobne uroczystości miały miejsce również na białostockim rynku. Brał w nich udział pododdział reprezentacyjny Służby Więziennej okręgu białostockiego oraz poczet sztandarowy. W uroczystościach zorganizowanych przez Wojewodę Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Prezydenta Miasta Białegostoku reprezentantem podlaskiej SW był Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku płk Wojciech Prażmowski.

opracował: mjr Michał Zagłoba

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej