Podpułkownik Adam Kozioł, z dniem 20 grudnia br. został oficjalnie powołany na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze

Uroczystość powołania na stanowisko dyrektora zakładu karnego, miała miejsce dzisiaj w Cenrtalnym Zarządzie Służby WIęziennej w Warszawie. Akt powołania na nowe stanowisko wręczył gen. Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej w obecności płk. Piotra Kondraciuka Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku.

Podpułkownik Adam Kozioł służbę w SW rozpoczął w 1990 r. Od 2001 roku związany jest z Zakladem Karnym w Czerwonym Borze, w 2010 roku został mianowany zastępcą dyrektora jednostki. Od wrzesnia 2017 roku pełnił funcję po. Dyrektora Zakladu Karnego w Czerownym Borze.

mjr Michał Zagłoba

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej