Ponad 40 litrów krwi oddało w czasie pandemii ponad 100 dawców z szeregów podlaskiej Służby Więziennej.

Po ogłoszeniu w kraju pandemii koronawirusa, sytuacja w regionalnych stacjach krwiodawstwa znacznie się pogorszyła. Drastycznie spadła liczba czynnych dawców, zapasy zgromadzonej krwi szybko ubywały. Odpowiedzią na liczne apele centrów krwiodawstwa były akcje honorowego oddawania krwi organizowane w podlaskich więzieniach i aresztach śledczych.  Z wieloma instytucjami podlaskie jednostki SW są zaprzyjaźnione od wielu lat, znaczna część naszych funkcjonariuszy to honorowi dawcy, w wielu jednostkach działają też kluby dawców krwi. Dla nas apel o krew nie mógł pozostać bez odzewu, honorowe krwiodawstwo to jest część naszej tożsamości.

Akcja naszej formacji trwa. Do jednostek oddalonych od dużych miast zazwyczaj przyjeżdża krwiobus, tam gdzie jest to możliwe funkcjonariusze stawiają się osobiście. Funkcjonariusze w podlaskich jednostkach cierpliwie czekają aż upłynie odpowiedni czasokres i znowu będą mogli oddać krew. Zakład Karny w Białymstoku już szykuje się do kolejnej akcji zaplanowanej na przełom maja i czerwca.

tekst: mjr Michał Zagloba

zdjęcia: mł. chor. Bartosz Godlewski, por. Piotr Zimnoch, st. szer. Betata Mikulska, kpt. Dariusz Śmiechowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej