Podlaska Służba Więzienna cały czas aktywnie wspiera akcję Ministerstwa Sprawiedliwości #ResortSprawiedliwościPomaga. Tysiące masek z podlaskich więzień każdego tygodnia trafia do różnych instytucji.

Dziś 3000 masek ochronnych otrzymała od Podlaskiej Służby Więziennej gmina Ciechanowiec. 1000 masek z suwalskiego aresztu oraz 2000 z białostockiego zakładu karnego szyli więźniowie w ramach akcji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej pod nazwą #ResortSprawiedliwościPomaga. Burmistrz Ciechanowca pan Eugeniusz Święcki, osobiście odebrał maseczki w siedzibie OISW w Białymstoku.

tekst i zdjęcia: mjr Michał Zagłoba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej