Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Włodzimierz Jacek Głuch, z dniem 12 kwietnia 2018 roku, powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie mjr Małgorzatę Banasiak. Dotychczas pełniła ona funkcję specjalisty w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Łodzi.

kpt. Jakub Białkowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej