Odznaczenia resortowe oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe dla funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Sieradzu.

W związku z obchodzonym w Polsce Narodowym Świętem Niepodległości, funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Sieradzu z dniem 11 listopada br. nadano wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia resortowe. W roku bieżącym nominacje z rąk płk. Włodzimierza Jacka Głucha – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi, otrzymała grupa 70 funkcjonariuszy pełniących służbę w sieradzkiej jednostce penitencjarnej. Minister Sprawiedliwości przyznał także 4 funkcjonariuszom sieradzkiej jednostki brązowe odznaki '' Za zasługi w pracy penitencjarnej ''. Dyrektor Generalny Służby Więziennej nadał natomiast 4 '' Odznaki 100-lecia polskiego więziennictwa ''. Nominacje na wyższe stopnie służbowe otrzymało ogółem 7 oficerów, 5 chorążych, 44 podoficerów, a także 14 funkcjonariuszy reprezentujących korpus szeregowych sieradzkiego więzienia.

Dyrektor Zakładu Karnego w Sieradzu kpt. Piotr Chlebicz przekazał funkcjonariuszom podziękowania za zaangażowanie w realizację codziennych obowiązków służbowych i życzył im dalszych sukcesów oraz awansów służbowych. Do życzeń dołączył się również Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Włodzimierz Jacek Głuch, który gratulując przekazał swe uznanie dla całej kadry penitencjarnej sieradzkiego więzienia. Na uroczystości wręczenia odznaczeń oraz aktów nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Sieradzu, poza kadrą kierowniczą sieradzkiej jednostki obecni byli również przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.


 

tekst kpt. Michał Bogus

zdjęcia mjr Włodzimierz Zaustowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej