W Oddziale Zewnętrznym w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu roku dobiegł końca kurs zawodowy Fryzjera sfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.

Dajemy nowe możliwości

Praca zawodowa jest podstawowym czynnikiem dającym szansę na prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Pozwala na pozyskiwanie środków do życia w sposób zgodny z prawem ale też umożliwia rozwój zawodowy, osobisty i intelektualny. Kształtuje umiejętność dobrej organizacji pracy, zarządzania własnym czasem, konstruktywnego rozwiązywania problemów nie tylko na płaszczyźnie zawodowej ale również w kontaktach międzyludzkich. Realizowanie się w danym zawodzie pozwala też podnosić swoją samoocenę i wiarę we własne możliwości. Kurs zawodowy daje formalne kwalifikacje zawodowe i szanse na realne zatrudnienie, zarówno podczas odbywania kary pozbawienia wolności jak i po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

 

Tekst i zdjęcia: por. Daniel Prątnicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej