Kadra bytomskiej jednostki penitencjarnej w dniu 25.05.2023 r. spotkała się z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowicach. W trakcie spotkania w Oddziale Zewnętrznym w Zabrzu przekazaliśmy w pełni sprawny sprzęt łączności druhom z OSP Przyszowice.

Głównym celem spotkania było przedstawienie oferty rekrutacyjnej Służby Więziennej. Przybliżono specyfikę służby. Uczestnikom spotkania przekazano ulotki informacyjne oraz plakat promujący wstąpienie w nasze szeregi. Aktualnie w naszej jednostce penitencjarnej są funkcjonariusze, którzy wzorowo łączą ze sobą pracę w SW oraz bycie druhem w OSP. Udział w obydwu formacjach nie ma charakteru wykluczającego, jest wręcz komplementarny.

Pomagamy

W dniu 25 maja br. nastąpiło również przekazanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego jednostki należącego do Aresztu Śledczego w Bytomiu. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Przyszowic zwróciła się z wnioskiem o możliwość otrzymania radiotelefonów i niezbędnego osprzętu do jego obsługi. Przekazany sprzęt łączności będzie używany podczas ćwiczeń oraz akcji ratowniczo - gaśniczych prowadzonych przez druhów. W pełni skomunikowana załoga Straży Pożarnej będzie mogła działać szybciej, sprawniej co zdecydowanie przełoży się na poprawę bezpieczeństwa ratowników oraz ratowanych. Również w trakcie tego spotkania omówiono aspekty związane z rekrutacją do Służby Więziennej. Przedstawiciele przyszowickiej strażnicy otrzymali broszury rekrutacyjne.

Praca w mundurze

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Służbie Więziennej i systemem rekrutacji mogą uzyskać szczegółowe informacje na stronie internetowej www.sw.gov.pl/rekrutacja, bądź pod numerem telefonu: 504 333 932.

Rekrutacja krok po kroku

opr. kpt. K. Hyba

zdj. kpt. K. Hyba, por. Daniel Prątnicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej