Oddział Zewnętrzny w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu podjął współpracę z Miejskim Ogrodem Botanicznym w Zabrzu przy ulicy Piłsudskiego. Wspólne działania mają na celu edukację osadzonych w dziedzinie ekologii, dbania o przyrodę i środowisko a także zdobycie podstawowych umiejętności związanych z pielęgnacją roślin i ogrodów.

Na łonie natury

Czas spędzony za więziennym murem powinien być spożytkowany przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności w sposób jak najbardziej efektywny i użyteczny. Działania kadry penitencjarnej muszą prowadzić do motywowania osadzonych w kierunku rozwijania swoich pasji ale też szukania nowych zainteresowań, zdobywania wiedzy i umiejętności ale również wzbudzenie chęci pomocy innym. Dzięki współpracy jednostki penitencjarnej i dyrekcji Miejskiego Ogrodu Botanicznego cele te mogą być w pełni osiągnięte. Podczas wizyt w ogrodzie osadzeni zdobywają wiedzę i umiejętności związane z pracami ogrodniczymi, pielęgnacją roślin czy organizacją przestrzenną ogrodów, natomiast kierownictwo ogrodu może zaplanować więcej działań służącym poprawie warunków na terenie placówki. Podczas zajęć skazani mieli również okazję uczestniczyć projekcie badawczym, wraz ze studentami i kadrą naukową Instytutu Biologii Uniwersytetu Śląskiego.

Miejski Ogród Botaniczny odwiedzają licznie mieszkańcy Zabrza i miast ościennych, prowadzone są w nim prelekcje i zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej. Jest to fantastyczne miejsce do zrelaksowania się, wyciszenia i spędzenia wolnej chwili na łonie natury.

 

Tekst i zdjęcia: por. Daniel Prątnicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej