1 lipca 2022 roku na terenie Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu odbyło się szkolenie psów specjalnych, w którym udział wzięli funkcjonariusze przewodnicy i psy specjalne z okręgu katowickiego.

Zakres szkolenia

Czterech funkcjonariuszy i cztery psy specjalne z okręgu katowickiego wzięli udział w ćwiczeniach poprowadzonych przez specjalistę do spraw ochronnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach. Tematyką szkolenia na terenie zabrzańskiej jednostki było wyszukiwanie środków odurzających i substancji psychotropowych. Zajęcia podzielono na dwa bloki. Blok teoretyczny odbywał się w sali wykładowej, blok praktyczny w pawilonach mieszkalnych na terenie zamkniętym jednostki. Głównym celem ćwiczeń było utrwalenie nawyku ogólnego posłuszeństwa wobec przewodnika, rozwijanie samodzielności psów specjalnych podczas wykrywania środków odurzających i substancji psychotropowych oraz doskonalenie umiejętności psów specjalnych i przewodników w zakresie wyszukiwania i rozpoznawania tych środków.

Pełna współpraca

Aby działania psa specjalnego i funkcjonariusza przynosiły pożądane efekty muszą oni ze sobą współpracować i mieć do siebie pełne zaufanie. Pies musi potrafić rozpoznawać komendy swojego przewodnika i odpowiednio na nie reagować, a funkcjonariusz musi znać i przewidywać reakcje swojego towarzysza. Indywidualne treningi z psem prowadzone są przez jego przewodnika w sposób ciągły każdego dnia. Natomiast szkolenia większej ilości zespołów mają za zadanie nauczyć współpracy ze sobą funkcjonariuszy ale przede wszystkim psy. Pies jest świetnym towarzyszem w pełnieniu codziennej służby, co może potwierdzić każdy przewodnik, ale przede wszystkim jest najlepszą metodą prewencji, która zapobiega przedostawaniu się na teren jednostki penitencjarnej środków niedozwolonych. Żadne urządzenie czy zabezpieczenie techniczne nie jest skuteczniejsze od dobrze przeszkolonego psa i jego wrażliwego nosa.

 

Tekst i zdjęcia: por Daniel Prątnicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej