21 listopada 2022 roku w Oddziale Zewnętrznym w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu odbyły się miniwarsztaty dla młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu połączone z prelekcją dotycząca specyfiki pracy psychologa penitencjarnego.

Oddział Zewnętrzny w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu od lat współpracuje z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu. Dzięki wspólnym działaniom, podczas wizyt w jednostce uczniowie klas mundurowych mają okazję poznać jej specyfikę, infrastrukturę a także działania prowadzone na jej terenie przez funkcjonariuszy działu ochrony czy działu penitencjarnego.

Tym razem spotkanie dotyczyło zakresu pracy psychologa penitencjarnego. Podczas prelekcji prowadząca, z wykształcenia psycholog, zaznajomiła uczniów z charakterystyką jego pracy za więziennym murem, omówiła zadania i obowiązki oraz problemy z jakimi zmaga się podczas codziennej służby, a także jakie musi mieć cechy i predyspozycje, żeby dobrze wykonywać swój zawód. Kolejnym elementem spotkania była praca warsztatowa w grupach, podczas której młodzież musiała się wczuć w rolę psychologa i jak najlepiej przeprowadzić we własnym gronie rozmowę z symulowanym osadzonym.

 

Tekst i zdjęcia: por. Daniel Prątnicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej