27 lutego 2023 roku na terenie Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu odbyły się rozmowy kwalifikacyjne kandydatów do Służby Więziennej.

Jeśli chcesz zostać funkcjonariuszem w Służbie Więziennej, należy pozytywnie przejść postępowanie kwalifikacyjne. W pierwszej kolejności sprawdzimy, czy zostają spełnione warunki przyjęcia do służby w Służbie Więziennej oraz zweryfikujemy kwalifikacje, kompetencje i przydatność do jej pełnienia.

O etat w Służbie Więziennej można ubiegać się, jeżeli ma się co najmniej średnie wykształcenie. Dzięki różnorodności stanowisk przyjmujemy osoby po ukończeniu niemal każdego kierunku studiów. Najczęściej są to resocjalizacja, bezpieczeństwo narodowe, ale też finanse, kierunki pedagogiczne, psychologiczne, medyczne, pielęgniarskie czy inżynierskie.

Przyjęcia do służby są realizowane we wszystkich Okręgowych Inspektoratach Służby Więziennej. Szczegółowe informacje można znaleźć na głównej stronie internetowej Służby Więziennej w zakładce Rekrutacja lub u specjalistów ds. kadr i szkoleń Okręgowego Inspektoratu Służby więziennej w Katowicach pod numerami telefonów: 32 208 45 11, 32 208 45 12, 32 208 45 13.

 

Zdjęcie: por. Daniel Prątnicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej