W dniu 26 maja 2022 roku w Oddziale Zewnętrznym w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu odbył się egzamin na pierwszy stopień w korpusie oficerskim Służby Więziennej. Wzięli w nim udział funkcjonariusze z jednostek podstawowych okręgu katowickiego.

Egzamin na pierwszy stopień w korpusie oficerskim Służby Więziennej jest ostatnim elementem wielomiesięcznego szkolenia z zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. W całej Polsce do egzaminu przystąpiło 284 absolwentów szkolenia zawodowego realizowanego w ramach studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. W skład komisji weszli przedstawiciele SWWS oraz Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej, a także Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych, które zostały wyznaczone jako miejsca przeprowadzenia egzaminu. Test rozpoczął się punktualnie o godzinie 11:00 w jedenastu okręgach w całej Polsce. Egzaminowani na jego wypełnienie mieli czas 40 minut.

Dobry system szkolenia a także sumienne przygotowanie się absolwentów przełożyło się na pozytywny wynik końcowy egzaminu dla wszystkich zdających w naszym okręgu.

Serdecznie gratulujemy i witamy w gronie oficerów!

 

Tekst: por Daniel Prątnicki

Zdjęcia: ppor. Marcin Szkałuba

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej