Funkcjonariusze Aresztu Śledczego uczestniczyli w Targach Pracy zorganizowanych w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu

Głównym celem udziału funkcjonariuszy w Targach Pracy, było zapoznanie młodzieży  z aktualną ofertą pracy oraz z możliwościami,  jakie daje zatrudnienie w Służbie Więziennej. W trakcie targów zaprezentowano zarówno sam zawód funkcjonariusza, warunki pracy i kryteria przyjęć, jak również ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Jak zawsze stanowisko Aresztu Śledczego cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Aktualnie w Areszcie Śledczym we Wrocławiu trwa rekrutacja m.in. na stanowisko strażnika działu ochrony, młodszego psychologa działu penitencjarnego, referenta działu finansowego. Funkcjonariuszem może zostać osoba o nieposzlakowanej opinii. Powinna wykazywać się odpowiednim przygotowaniem ogólnym i zawodowym oraz wysokim poziomem moralnym, systematycznie dokształcać się i podnosić kwalifikacje zawodowe. W postępowaniu wobec osób pozbawionych wolności obowiązania jest w szczególności kierować się zasadami praworządności, bezstronności oraz humanitaryzmu.

Jest to oferta pracy dla wszystkich, którzy szukają ciekawej, satysfakcjonującej i stabilnej formy zatrudnienia. O przyjęcie do służby mogą starać się zarówno mężczyźni jak i kobiety. Przyszły funkcjonariusz musi posiadać obywatelstwo polskie, co najmniej średnie wykształcenie, korzystać z pełni praw publicznych, oraz posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Szeliga

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej