Luty jest szczególnym miesiącem, upamiętniającym dzień zakochanych. Z tej okazji grupa osadzonych pod opieką wychowawcy ds. kulturalno – oświatowych wykonała piękne kartki walentynkowe. Pisane były wiersze o miłości i rysowane portrety swoich najbliższych, które później w ramach prezentu walentynkowego zostały wysłane swoim ukochanym.

„Odległość to tylko puste kilometry, które nie są w stanie rozdzielić miłości”  

W Areszcie Śledczym we Wrocławiu na pocztę, każdego dnia trafiają pełne torby, worki listów, kartek oraz paczek. Wśród nich znajdują się gotowe kartki zakupione w kantynie, bądź otrzymane od bliskich. Jednak zawsze najpiękniejsze i najbardziej wartościowe to kartki zrobione własnoręcznie.  

Oddziaływania penitencjarne 

Służba więzienna poprzez różnego rodzaju oddziaływania penitencjarne takie jak udział w różnego rodzaju programach resocjalizacyjnych z zakresu integracji rodzin czy zajęć kulturalno oświatowych  zachęca osadzonych do utrzymywania więzi rodzinnych z najbliższymi. Ograniczenia za murami więzienia dotyczą wzajemnych kontaktów, organizowania zajęć grupowych, posług religijnych czy widzeń.  W warunkach izolacji pielęgnowanie więzi rodzinnych ma ogromne znaczenie. Dobra jakość relacji z bliskimi przekłada się również na postępy w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności. Skazani mają możliwość codziennych rozmów telefonicznych, mogą korzystać z indywidualnych zgód na przedłużone rozmowy telefoniczne. Dodatkowo utrzymują kontakt z osobami bliskimi za pomocą rozmów przez komunikator Skype, które dają możliwość, choć nie bezpośredniego, ale przynajmniej pośredniego kontaktu nie tylko za pomocą słów, ale także obrazu .

To dzięki kontaktom z rodziną, bliskimi osadzeni kształtują pozytywny obraz samego siebie, poczucie wartości, poczucie bycia potrzebnym. Nabywają przekonanie, że są nadal ważni w życiu rodziny. Rodzina staje się często podstawowym łącznikiem osoby skazanej ze światem - społeczeństwem i życiem, jakie toczy się poza murami więziennymi. Nie tylko na walentynki ale każdego dnia.

st.szer. mł.wychowawca Ewa Szeliga

zdjęcie:żródło internet

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej