Niebagatelny udział w oddziaływaniach resocjalizacyjnych ma rodzina, dlatego też tak duży nacisk kładziony jest na realizację programów w zakresie jej integracji.

Uwięzienie jednego z członków rodziny pociąga za sobą negatywne skutki nie tylko dla funkcjonowania osoby skazanej, ale także dla całego systemu rodzinnego. Często właśnie pobyt w izolacji jest punktem wyjścia do zmian, czasem refleksji i określenia na nowo siebie jako rodzica. Dziecko, chociaż nie jest odpowiedzialne za sytuację życiową rodzica, ponosi negatywne konsekwencje jego izolacji. Podtrzymywanie i wzmacnianie, a także odbudowa kontaktów osadzonych z bliskimi i dziećmi to priorytet z perspektywy oddziaływań penitencjarnych.

Kapelan w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego we Wrocławiu, ks. Robert Żukowski, wychodzi naprzeciw zapisom kodeksu karnego wykonawczego, w którym podkreśla się, że cele wykonywania kary osiąga się m.in. poprzez podtrzymywanie kontaktu z rodziną i światem zewnętrznym. Od wielu lat na terenie jednostki oraz poza nią, o. Robert (pieszczotliwie nazywany „PADRE”) prowadzi niestrudzone działania w ramach programu „OPOKA”, mającego za główny cel integrację rodzin osadzonych. Po wspólnej mszy wszyscy uczestnicy mogli cieszyć się obecnością bliskich. Warto wspomnieć, że spotkanie zorganizowano przy aktywnej pomocy grupy wolontariackiej Zacheuszki działającej przy parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju we Wrocławiu.

Więcej zdjęć miożna zobaczyć w GALERII

Tekst: mł. chor. Adrian Małolepszy
Zdjęcia: mjr Robert Wnukowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej