Kontrola osadzonych zatrudnionych poza terenem jednostki

               Osoby pozbawione wolności zatrudniane są nie tylko na terenie zakładu karnego. W chwili obecnej Odział Zewnętrzny w Złotowie w zakresie zatrudnienia osadzonych kooperuje z czterema kontrahentami zewnętrznymi. Codziennie poza teren jednostki do pracy wychodzi kilkunastu osadzonych. Kwestia kontroli i nadzoru nad tym aspektem procesu resocjalizacji stanowi stałe zadanie dla funkcjonariuszy. Wszyscy osadzeni zatrudnieni poza terem jednostki w systemie bez konwojenta nie pozostają więc bez nadzoru ze strony służby. Osadzeni ci są regularnie kontrolowani w czasie pracy w miejscach zatrudnienia przez funkcjonariuszy. Kontrola funkcjonowania osadzonych w trakcie pracy poza terenem jednostki, w trakcie której sprawdzana jest m.in. trzeźwość osadzonych, pozwala także na stały kontakt z pracodawcami, ułatwia przepływ informacji i pozwala na utrzymywanie tego aspektu procesu resocjalizacji na wysokim poziomie.

 

kpt. Adrian Pozierak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej