Udział osadzonych we mszy świętej

W ramach zajęć kulturalno oświatowych poza terenem zakładu karnego osadzeni z tutejszej jednostki mieli możliwość uczestniczenia we mszy świętej w kościele w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie.

W ramach sobotnich zajęć osadzeni mieli także możliwość zwiedzić złotowski park Zwierzyniec.

 

kpt. Adrian Pozierak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej