Warsztaty doskonalące przeszli w Zakładzie Karnym w Czarnem przewodnicy i psy służbowe wyspecjalizowane w zakresie wykrywania narkotyków.

Zajęcia w Dziale Szkolenie Przewodników i Tresury Psów Służbowych trwały od 17 do 28 stycznia 2022r. Chodziło w nich o sprawdzenie umiejętności przewodników, ocenę stopnia wyszkolenia i przydatności czworonogów do wykrywania niedozwolonych środków, wyeliminowanie błędów i nieprawidłowości powstałych w trakcie wykorzystania i tresury doskonalącej psów w jednostkach macierzystych. Ponadto przypomniano uczestnikom o podstawowych elementach przygotowania teoretycznego przewodnika oraz omówiono przepisy regulujące gospodarkę i wykorzystanie psów służbowych w Służbie Więziennej. - W warsztatach uczestniczyło 10 przewodników z psami. Wszyscy ukończyli je z wynikiem pozytywnym – podsumowuje mjr Małgorzata Kulig, kierownik DSPiTPS.

 

Tekst: mjr Robert Trembowelski

Zdjęcie: archiwum jednostki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej