W dniu 19.06.2019r. w Zakładzie Karnym w Czarnem odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia kolejnego, 61 roku szkolnego. W uroczystości udział wziął Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie płk Jacek Wiśniewski.

Akademia rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego przez osadzonych, nauczycieli i funkcjonariuszy zgromadzonych w świetlicy centralnej. Podsumowanie nauczania skazanych w roku szkolnym 2018/2019 wygłosił Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego mgr inż. Ryszard Dudek. W swoim wystąpieniu Dyrektor CKU podkreślił, że olbrzymim sukcesem w bieżącym roku szkolnym było objęcie nauczaniem 320 słuchaczy. Takiego wysokiego wyniku szkoła nie odnotowała przez minione 30 lat. Uzyskana średnia ocen klasyfikacyjnych wyniosła 4,02, a najwyższa uzyskana średnia ocen przez klasę w ciągu roku szkolnego to 4,70.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej płk Jacek Wiśniewski pogratulował słuchaczom promocji na kolejny rok szkolny i zwrócił szczególną uwagę, na istotę procesu nauczania w warunkach izolacji penitencjarnej. Z kolei Dyrektor Zakładu Karnego w Czarnem płk Wojciech Brzozowski stwierdził, że ogromny wpływ na tak wysoki wskaźnik populacji osadzonych objętych nauczaniem mięli przede wszystkim nauczyciele, wychowawcy w oddziałach mieszkalnych, psycholodzy i oddziałowi, którzy podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków motywowali osadzonych do podjęcia, kontynuowania i ukończenia nauki.

Następnie wyróżniono osadzonych, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce.

 

Tekst: Kpt. Łukasz Bakuła

Zdjęcia: Kpt. Paweł Herchel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej