Jedenastu osadzonych ukończyło kurs zawodowy

Zakończył się kurs Technolog Robót Wykończeniowych zorganizowany w związku z realizacją projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

W ramach trwającego cyklu przeszkolono 11 osadzonych. Wszycy absolwenci uzyskali certyfikaty kwalifikujące do podejmowania prac przy robotach wykończeniowych. W trakcie kursu trwającego od 7 października uczestnicy szkolenia zawodowego przyswoili nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także nowonabytą wiedzę mogli przećwiczyć w trakcie zajęć praktycznych.

 

kpt. Adrian Pozierak 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej