Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Czarnem wzięli udział w uroczystościach w Człuchowie, Szczecinku oraz Czarnem.

Uchwalona po I rozbiorze Polski Konstytucja 3 maja była rozpaczliwą próbą ratowania resztek polskiej niepodległości. Jej głównym założeniem było m.in. wzmocnienie władzy królewskiej, restytucja monarchii dziedzicznej i ograniczenie wielu przywilejów związanych z demokracją szlachecką, m.in. zasady liberum veto.

W dzisiejszych warunkach święto 3 Maja ma znaczenie przede wszystkim tożsamościowe, przypominając nam o ciągłości historii narodu polskiego oraz o trudnych wydarzeniach, które wiązały się z traceniem i odzyskiwaniem niepodległości. W tym roku przedstawiciele Zakładu Karnego w Czarnem tradycyjnie wzięli udział w kilku wydarzeniach związanych ze świętowaniem rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

W Człuchowie funkcjonariusze uczestniczyli w obchodach zorganizowanych przez starostę człuchowskiego. W uroczystości wziął udział nasz poczet sztandarowy oraz kilkuosobowa delegacja pod przewodnictwem z-cy Dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem ppor. Piotra Nowaka.

Wraz z przedstawicielami lokalnych władz, innych służb mundurowych oraz delegatami wielu instytucji i środowisk złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem „Tych, którzy przywracali miastu polskość”, który przypomina o kolejnych powrotach Człuchowa do Macierzy.

W Szczecinku funkcjonariusze Służby Więziennej, w tym poczet sztandarowy, również byli obecni na samorządowych obchodach święta Konstytucji 3 maja. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Małgorzata Golińska - sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, posłowie na Sejm RP – Jerzy Hardie-Douglas i Radosław Lubczyk, Maciej Makselon – wiceburmistrz Szczecinka oraz wielu przedstawicieli lokalnych środowisk i instytucji samorządowych. Gospodarz uroczystości, wiceburmistrz Szczecinka, wygłosił okolicznościowe przemówienie przypominając rys historyczny związany z uchwaleniem Konstytucji 3 maja oraz nawiązując do obecnej sytuacji naszego kraju. Następnie uczestnicy wydarzenia, w tym delegacja zakładu karnego pod przewodnictwem z-cy Dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem kpt. Michała Rokity złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą organizatorów demonstracji w obronie Święta Konstytucji 3 Maja z 1946r. W nowożytnej historii miasta Szczecinka jest to ważna data przypominająca pierwsze miesiące kształtowania się nowego ładu na Ziemiach Odzyskanych. W ówczesnej sytuacji politycznej świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja było zabronione, a organizatorów i uczestników wspomnianej demonstracji spotkały represje ze strony władzy komunistycznej.

O rocznicy święta Konstytucji 3 maja pamiętano również w Czarnem. W kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Czarnem odbyła się uroczysta msza święta, w której uczestniczyła delegacja z naszego zakładu karnego pod przewodnictwem z-cy Dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem kpt. Piotra Szpakowskiego. Po zakończonej mszy funkcjonariusze udali się pod pomnik upamiętniający jeńców wojennych, którzy w czasie II wojny światowej byli przetrzymywani w Stalagu 315 Hammerstein. W obozie tym ofiarą niemieckich prześladowców padło kilkadziesiąt tysięcy jeńców wojennych, którzy służyli w armiach krajów walczących z III Rzeszą. Pod pomnikiem upamiętniającym to miejsce oficerowie Służby Więziennej złożyli kwiaty oraz oddali hołd pomordowanym.

 

tekst: mjr Andrzej Żabski
zdjęcia: redakcja temat.net, czluchow.naszemiasto.pl, zdjęcia własne

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej