Po raz już kolejny przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyli w spotkaniu z osadzonymi.

W trakcie spotkania przedstawicielki złotowskiego MOPS omówiły przepisy ustawy o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym. Osadzeni zostali zapoznani z dostępnymi formami pomocy, z których mogą skorzystać. Pracownicy MOPS omówili warunki jakie należy spełnić, by móc skorzystać z poszczególnych form pomocy ujętych w omawianej ustawie.

 

kpt. Adrian Pozierak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej