W ubiegłą sobotę odbył się pierwszy spikerski mityng AA w OZ w Złotowie

Spotkania tego rodzaju opierają się na spotkaniach osadzonych z uczestnikami AA z zewnątrz. Umożliwia to osadzonym szerszy kontakt z ruchem AA. Uczestnicy spotkań mają okazję poznać wielu członków AA, ich historii życiowych oraz doświadczeń związanych z programem AA. Część osadzonych miała już okazję uczestniczyć w spotkaniach AA w warunkach wolnościowych, ale dla wielu była to pierwsza styczność ze wspólnotą AA.

kpt. Adrian Pozierak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej