O służbie w Oddziale Zewnętrznym w Złotowie z uczniami szkół średnich.

Mijając dawną zabytkową siedzibę sądu w Złotowie naszą uwagę przykuwa mur z drutem kolczastym i więzienna brama. Wiele osób nie do końca kojarzy obecne przeznaczenie tego obiektu, a jest to w tej chwili Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Czarnem, gdzie łącznie może przebywać około 160 więźniów i aresztantów. Dla absolwentów szkół średnich jest to również potencjalne miejsce pracy, gdzie można podjąć służbę wstępując w szeregi Służby Więziennej. Właśnie o zadaniach realizowanych przez Służbę Więzienną i różnych ciekawostkach związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności opowiadali funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czarnem, którzy odwiedzili tutejszej szkoły ponadpodstawowe. Spotkania odbyły się m.in. w CKU w Złotowie, Zespole Szkół w Łobżenicy oraz Policealnej Szkole dla Dorosłych w Jastrowiu.

Jeśli mieszkasz w Złotowie lub okolicach i właśnie kończysz szkołę średnią podjęcie służby w dziale ochrony w Oddziale Zewnętrznym w Złotowie może być interesującym pomysłem na rozpoczęcie kariery zawodowej. Poza ciekawym charakterem pracy i poczuciem ważnej misji społecznej, którą realizują funkcjonariusze Służby Więziennej należy pamiętać, że jest to praca w warunkach szczególnych, co wiąże się z określonymi uprawnieniami gwarantowanymi ustawowo. To między innymi:

  • możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby,
  • dłuższy urlop w porównaniu z pracą w „cywilu” - 26 dni urlopu podstawowego oraz urlop dodatkowy wydłużający się wraz ze stażem w służbie do maksymalnego poziomu 13 dni,
  • pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego oraz równoważnik za brak mieszkania, dla funkcjonariuszy, którzy nie posiadają własnego mieszkania,
  • nagroda roczna (tzw. „trzynastka”),
  • możliwość otrzymania dofinansowania w kosztach czesnego na studia oraz urlop szkoleniowy,
  • rozbudowany system wewnętrznych szkoleń, które wyposażają funkcjonariusza w różne ciekawe uprawnienia zawodowe, które można później wykorzystać przy okazji wykonywania dodatkowej pracy zawodowej lub w okresie emerytalnym.

Telefon informacyjny dla kandydatów do służby w Zakładzie Karnym w Czarnem (Oddziale Zewnętrznym w Złotowie): 507 193 778.

 

tekst:mjr Andrzej Żabski
zdjęcia: szer. Ewa Pinnow

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej