Spotkanie robocze

Aktualnie na rzecz Starostwa Powiatowego w Złotowie zatrudnionych jest dwóch osadzonych. Kierowani są oni do prac gospodarczych na terenie budynku Starostwa Powiatowego oraz placówek podległych. Spotkanie miało na celu podsumowanie i ocenę współpracy. Dotychczasową koopreację w tym zakresie oceniono na wysokim poziomie. Omówiono także kwestie organizacyjne w zakresie dalszej współpracy.

 

kpt. Adrian Pozierak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej