Dnia 28.08.2018r. na terenie tutejszej jednostki odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie

W spotkaniu z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie Panią Klaudią Siekańską uczestniczyło ponad trzydziastu osadzonych. W czasie spotkania osadzeni zostali zapoznani z aktualną sytuacją na rynku pracy w powiecie, a także na podstawie wypełnionego kwestionariusza samoopisowego mogli poznać swoje kwalifikacje i predyspozycje zawodowe. Nadto zostali zapoznani z wzorami dokumentacji niezbędnej w procesie poszukiwania pracy: podania o pracę oraz CV. Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa są przedmiotem stałej aktywności Służby Więziennej. Mając na uwadze stałą rotację osadzonych podobne spotkania oraganizowane są cyklicznie, by oddziaływaniami tego typu objąć jak największa liczbę osadzonych.

kpt. Adrian Pozierak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej