Zatrudnienie nieodpłatne skazanych na rzecz Urzędu Miasta Złotowa

Odbyło się kolejne spotkanie robocze dotyczące zatrudnienia zewnętrznego. Pani Dyrektor wraz z Burmistrzem Panem Adamem Pulitem omówiła dotychczasową współpracę w tym zakresie określając ją jako dobrą.Realizując wytyczne Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne, oraz czynności tych podmiotów w zakresie wykonywania pracy z dnia 21 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1676) liczbę osadzonych zatrudnionych na rzecz Urzędu Miasta Złotowa utrzymano na dotychczasowym poziomie.

 

 

kpt. Adrian Pozierak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej