Na terenie tutejszej jednostki odbyło się spotkanie osadzonych z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie

Spotkanie z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie zostało zorganizowane w ramach przygotowania osadzonych do wyjścia na wolność i powrót na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Uczestniczyła w nim grupa ponad trzydziestu osadzonych. Osadzeni zostali zapoznani z procedurami rejestracyjnymi w urzędach pracy, a także zapoznani z ofertą urzędów nie tylko w zakresie poszukiwania pracy, ale także szkoleń zawodowych i kursów. Nadto mieli także możliwość zapoznania się z wzorami dokumentacji wymaganej w procesie poszukiwania pracy, takich jak CV, czy podanie o pracę.

Biorąc pod uwagę stale zmieniającą się populację osadzonych podobne oddziaływania organizowane są regularnie, by skorzystać z nich mogła jak największa liczba osób, które w nieodległej przyszłości zakończą odbywanie kary pozbawienia wolności


 

kpt. Adrian Pozierak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej