Służba Więzienna stara się wspierać wszystkie inicjatywy skierowane na redukcję przestępczości. Tym razem nasza przedstawicielka uczestniczyła w spotkaniu dla seniorów, które odbyło się z okazji Międzynarodowego Dnia bez Przemocy.

W dniu 2 października br. w ramach Międzynarodowego Dnia bez Przemocy w Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” przy ul. Połczyńskiej 2a Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szczecinku zorganizował spotkanie edukacyjno – profilaktyczne adresowane do seniorów.

W roli prelegentów wystąpili: Małgorzata Kisiel Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Joanna Ossowska pracownik punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy oraz mjr Paulina Łamińska zastępca kierownika działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Czarnem Oddziału Zewnętrznego w Szczecinku.

Spotkanie jest częścią cyklu zaplanowanego na miesiąc październik tego roku i wynika z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012–2018, przyjętego Uchwałą nr XXIV/207/2012 Rady Miasta Szczecinek, którego celem głównym jest dążenie do ograniczenia skali i skutków przemocy na terenie miasta Szczecinek. Program zakłada m.in. realizację działań edukacyjnych i informacyjnych na poziomie profilaktyki, zmierzających do dostarczenia wiedzy i kompetencji społecznych.

 

tekst i zdjęcia: mrj Paulina Łamińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej