Praca ze skazanymi w dużej mierze opiera się na angażowaniu ich do różnych tematycznych programów readaptacji.

Wbrew powszechnemu mniemaniu praca ze skazanymi to nie tylko programy adresowane do „pijanych kierowców”. Chociaż należy przyznać, że programy skupiające się na tematyce uzależnień stanowią sporą część penitencjarnej pracy, to spektrum oddziaływań jest dużo szersze. Aktualnie w tutejszej jednostce poza codzienną, bieżącą pracą penitencjarną rozpoczyna się realizacja dwóch programów readaptacji, są to już kolejne edycje. Do każdego z nich kwalifikowani są osadzeni, co do których adekwatność prezentowanych w trakcie trwania programu treści jest największa.

„Praca się opłaca” to program kształtowania umiejętności społecznych ułatwiających powrót na rynek pracy dla skazanych opuszczających w nieodległej przyszłości warunki izolacji penitencjarnej. Skazani uczestniczący w zajęciach nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych/urzędowych, technik skutecznego poszukiwania pracy, konstrukcji niezbędnych druków wymaganych przez pracodawców (CV, życiorys, list motywacyjny, podanie o pracę itp.) oraz technik autoprezentacji, które mogą być pomocne w kontakcie z ewentualnym pracodawcą, instytucjami i organizacjami, gdzie skazani móc będą zwrócić się o pomoc w kwestiach lokalowych, finansowych itp.

„Jestem EKO-Recykling” to program oddziaływań mający na celu propagowanie wiedzy przyrodniczej wśród osadzonych, dostrzeganie zależności między człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem, wychowanie w poszanowaniu przyrody oraz kształtowanie właściwych akceptowanych przez społeczeństwo postaw proekologicznych. Ponadto, celem programu jest zwrócenie uwagi na problem jakim są odpady, rozbudzanie świadomości o konieczności ich segregacji oraz powtórnego wykorzystania surowców.

kpt. Adrian Pozierak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej