Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Złotowie brali udział w zajęciach kulturalno-oświatowych poza murami.

W ramach zajęć kulturalno-oświatowych poza terenem zakładu karnego osadzeni z tutejszej jednostki mieli możliwość zwiedzić złotowski park Zwierzyniec. Kompleks leśny o charakterze parkowym jest jednym z najcenniejszych obszarów zielonych Złotowa położonym w południowo-zachodniej części Złotowa.

Tesk: por. Joanna Siegmiller

Zdjęcia: szer. Adam Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej