W dniu 20.03.2019 w tutejszej jednostce penitencjarnej odbyła się odprawa służbowa podsumowująca funkcjonowanie Zakładu Karnego w Czarnem w 2018 roku.

Odprawie służbowej przewodniczył Pan Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie płk Jacek Wiśniewski. Pan Dyrektor Okręgowy podziękował za rok wytężonej służby i pracy oraz za zaangażowanie w służbie wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym. Podkreślił również wysoki wskaźnik zatrudnienia osadzonych w jednostce. W trakcie odprawy omówiono najistotniejsze zagadnienia z zakresu funkcjonowania służby, w tym zamierzenia i kierunki działań w najbliższej perspektywie, służące poprawie jakości realizacji ustawowych zadań Służby Więziennej. Uroczysta odprawa była również okazją do wręczenia funkcjonariuszom  awansów na wyższe stopnienie służbowe oraz brązową odznakę „Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej”.

Tekst: por.Michał Rokita

Zdjęcia: kpt. Rafał Piekuś

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej