W Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku trwa właśnie remont sali widzeń, który jest realizowany w ramach kursu przyuczającego do zawodu.

Wstrzymanie możliwości odwiedzania skazanych przez osoby najbliższe to jedna z konsekwencji utrzymującego się stanu epidemii i związanych z tym obostrzeń sanitarnych. Sala widzeń, z której każdego tygodnia korzystało kilkadziesiąt osób, obecnie świeci pustkami. Moment ten został przez nas wykorzystany do przeprowadzenia gruntownego remontu pomieszczenia, w którym odbywają się widzenia. W normalnych warunkach przeprowadzenie prac remontowych spowodowało by ogromne problemy organizacyjne, aby pogodzić remont z koniecznością udzielania widzeń.

Obecnie prace remontowo-budowlane mogą zostać wykonane starannie i bez pośpiechu. Zadania te realizowane są w ramach kursu przyuczającego do zawodu technologa robót wykończeniowych. Uczestniczy w nim łącznie 11 skazanych. W trakcie zajęć praktycznych i teoretycznych osadzeni poznają podstawowe zasady sztuki budowlanej. Umiejętność położenia gładzi szpachlowej czy równomiernego pokrycia ściany farbą przydadzą się każdemu, niezależnie od dalszych planów życiowych. Po kursie pozostanie świeżo odnowiona sala, w której, miejmy nadzieję za jakiś czas, powróci gwar rozmów prowadzonych przez skazanych ze swoimi rodzinami.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Andrzej Żabski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej