Zmniejszenie obostrzeń związanych z sytuacją pandemiczną pozwoliło na powrót do grupowych form oddziaływań.

Mityngi spikerskie wspólnoty AA organizowane na terenie Oddziału Zewnętrznego w Złotowie wzbogacają ofertę oddziaływań penitencjarnych. Adresatami takiej formy oddziaływań są nie tylko skazani uzależnieni od alkoholu, ale także Ci, którzy alkohol spożywają w sposób szkodliwy, ryzykowny lub popełnili przestępstwo, wykroczenie pod wpływem substancji odurzającej.

W dniu 4 czerwca na terenie jednostki odbył się kolejny mityng spikerski AA. Niejednokrotnie to właśnie w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności osadzeni po raz pierwszy mają styczność ze społecznością AA.

Jednym z istotnych czynników w procesie resocjalizacji skazanych jest uświadomienie im, jakie skutki niesie za sobą używanie substancji psychoaktywnych (picie alkoholu, stosowanie narkotyków czy dopalaczy). Niemniej ważne jest ukazanie możliwości, które mogą powstrzymać osadzonych od sięgania po tego typu środki zmieniające świadomość. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych zaczyna rozwijać się podstępnie, bez świadomości zainteresowanej osoby. Polega na niekontrolowanym używaniu środków zmieniających nastrój i może doprowadzić do przedwczesnej śmierci. Uzależnienie jest chorobą cechującą się częstymi nawrotami, w zasadzie nieuleczalną i prowadzącą do powstania nieodwracalnych zmian w mózgu, które bardzo utrudniają poprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Niejednokrotnie osoby mające problem alkoholowy i/lub narkotykowy trafiają do aresztów śledczych lub zakładów karnych, gdyż pod ich wpływem lub w związku z ich stosowaniem wchodzą w konflikt z prawem.

 

Tekst, zdjęcie: mjr Adrian Pozierak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej