W dniu 13 października obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego. Święto zostało ustanowione Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

W dniu 12.10.2018r. w Oddziale Zewnętrznym w Złotowie odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Celem szkolenia było nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Zajęcia prowadzone były przez pielęgniarkę oraz pielęgniarza – specjalistów ratownictwa medycznego.

Tekst i zdjęcia: mjr Jan Gajewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej