Sierpień obchodzony w Polsce od 35 lat jako miesiąc abstynencji jest okazją do przybliżenia inicjatyw trzeźwościowych w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu.

Wielokrotnie podejmowana przez człowieka decyzja o spożyciu alkoholu staje się bardzo często jedną z przyczyn wejścia w konflikt z prawem. W przeprowadzanych rozmowach ze skazanymi niejednokrotnie daje się słyszeć słowa, „iż nie doszłoby do naruszenia prawa, gdyby nie fakt bycia pod wpływem alkoholu”. Przyglądając się statystykom szacuje się, że co czwarty więzień w Polsce jest osobą uzależnioną od alkoholu. Paradoksem jednakże jest i to, że więzienie może stanowić dla nich furtkę do dobrej zmiany i wolności – wolności od alkoholu.

Oddział terapeutyczny dla uzależnionych od alkoholu

Szansę na tę zmianę i na odnowę, dają osadzonym funkcjonujące w całym kraju oddziały terapeutyczne. Jeden z takich oddziałów terapeutycznych funkcjonuje w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu. Powstał w roku 2005 r, funkcjonuje od początku istnienia Oddziału Zewnętrznego. Jest przeznaczony dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz młodocianych przebywających w zakładzie karnym typu półotwartego. Pojemność oddziału to 28 miejsc. Terapia trwa trzy miesiące i obejmuje 240 godzin pracy terapeutycznej w formie zajęć grupowych i terapii indywidualnej. Personel oddziału realizuje program terapeutyczny, który obejmuje szeroki zakres tematyczny oraz Trening Umiejętności Służących Zdrowieniu. Prowadzone oddziaływania terapeutyczne rozpoczynają się od sporządzenia Indywidualnego Programu Terapeutycznego, poprzedzonego wcześniejszą wnikliwą diagnozą obszarów problemowych oraz posiadanych zasobów przez osadzonych. Każdego roku terapię w oddziale kończy ok. 120 pacjentów, u których dominującym uzależnieniem jest uzależnienie od alkoholu.

Personel oddziału terapeutycznego stanowią cztery osoby: psycholog, dwóch terapeutów oraz kierownik działu. Pracownicy działu systematycznie podnoszą posiadane kwalifikacje zawodowe poprzez udział w dodatkowych szkoleniach psychologicznych, między innymi z zakresu uzależnień behawioralnych czy traumy, aby coraz bardziej holistycznie i profesjonalnie pomagać swoim pacjentom.

Współpraca ze Wspólnotą Anonimowych Alkoholików

Zakład Karny w Zamościu posiada podpisane porozumienie o współpracy z Fundacją Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików z siedzibą w Warszawie. W jego ramach ściśle współpracujemy z lokalną Zamojską Intergrupą AA w Zamościu, członkowie wspólnoty AA od wielu lat prowadzą mityngi dla osadzonych uzależnionych od alkoholu na terenie zamojskiej jednostki penitencjarnej. W Oddziale Zewnętrznym, poza mityngami odbywającymi się raz w tygodniu na terenie jednostki penitencjarnej, osadzeni mają możliwość uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych organizowanych poza terenem zakładu karnego. Zajęcia takie odbywają się dwa razy w tygodniu, w piątki i niedziele, organizuje je Grupa AA „Lepsze Jutro” w Zamościu oraz Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Wiarus” w Zamościu. Co tydzień grupa kilkunastu osadzonych uczestniczy w mityngach zewnętrznych prowadzonych przez w/w organizacje. Dla osadzonych takie spotkania stanowią istotną sieć wsparcia w procesie trzeźwienia, są urzeczywistnieniem przyświecającej wspólnocie filozofii „12 kroków”.

VI Piesza Zamojska Pielgrzymka Środowisk Trzeźwościowych

24.08.2019 r. czterech osadzonych z Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu wzięło udział w VI Pieszej Zamojskiej Pielgrzymce Środowisk Trzeźwościowych. Pielgrzymka wyruszyła z Zamościa pod hasłem „Młodzi – trzeźwi i wolni – z Maryją”. Celem wędrówki było Sanktuarium Maryjne w Krasnobrodzie. Organizatorem pielgrzymki było Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej oraz Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Wiarus” w Zamościu. Pielgrzymi, wśród nich członkowie zamojskich wspólnot AA, ich rodziny oraz osadzeni z zamojskiej jednostki penitencjarnej, pokonali pieszo trzydziestokilometrowy odcinek. W Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie uczestniczyli we mszy św. pod przewodnictwem Biskupa Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej dr. Mariana Rojka.

Tegoroczna pielgrzymka symbolicznie wpisuje się w obchody 45 rocznicy istnienia Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Polsce, nieprzypadkowo organizowana jest w sierpniu, obchodzonym w Polsce jako miesiąc abstynencji. Osadzeni dzięki możliwości udziału w tym szczytnym przedsięwzięciu wzmocnili swoją motywację do walki z chorobą alkoholową i determinację do życia w trzeźwości.

 

 

tekst: kpt. Renata Pol, mł. chor Anna Wójciuk, szer. Pola Bednarczuk

zdjęcia: por. Jarosław Małecki

opracował: mjr Maciej Baniak

 

 

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej