Każdego roku u około 400 tyś. Europejczyków występuje nagłe i niespodziewane zatrzymanie krążenia, z czego w ok. 350 tyś. przypadkach zdarza się to poza szpitalem. Nagłe zatrzymanie krążenia poza szpitalem może zdarzyć się wszędzie, na przykład na ulicy, w miejscu pracy, w czasie ćwiczeń rekreacyjnych oraz innego typu wysiłku fizycznego. Dlatego też, tego rodzaju szkolenie zostało zorganizowane dla skazanych w zamojskim zakładzie karnym.

Aktualnie mniej niż jedna osoba na dziesięć przeżywa to zdarzenie. Podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) przez świadków zdarzenia może spowodować 2-3 krotny wzrost przeżywalności. Niestety na dzień dzisiejszy tylko w 1 przypadku na 5 zdarzeń poza szpitalnego nagłego zatrzymania krążenia podejmowana jest resuscytacja. Zwiększenie częstości podejmowania resuscytacji mogłoby uratować 100 tyś. istnień ludzkich w Europie rocznie.

Pierwsza pomoc jest jedną z najważniejszych informacji, jakie powinien posiadać każdy obywatel. Obowiązek udzielania pierwszej pomocy wynika z kodeksu karnego. Pierwsza pomoc to nie tylko czynności wykonywane w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny czy katastrofa naturalna, ale również w zwykłym, codziennym życiu. 45% Polaków przyznaje się, że nie umiałoby udzielić pierwszej pomocy. Dane te są przerażające, gdyż prawie połowa Polaków nie umie pomóc swoim bliskim.

W zamojskiej jednostce penitencjarnej, grupa skazanych ćwiczyła i poznała zasady udzielania pierwszej pomocy, pod okiem wychowawcy kulturalno-oświatowego, instruktora pierwszej pomocy. W ramach zajęć, osadzeni poznali teoretyczne zagadnienia udzielania pierwszej pomocy, oraz mieli możliwość aktywnego ćwiczenia przy resuscytacji krążeniowo oddechowej, dodatkowo z wykorzystaniem defibrylatora szkoleniowego (AED). W ramach zajęć grupa stworzyła gazetkę ścienną, która ma przekazywać niezbędną wiedzę, potrzebną do pomocy bliskim. Zwieńczeniem zajęć, było wręczenie uczestnikom certyfikatów o odbytym szkoleniu z pierwszej pomocy.

Osadzeni do tematu pierwszej pomocy podeszli bardzo poważnie i odpowiedzialnie. W trakcie zajęć mieli bardzo dużo pytań, często dzieląc się swoim doświadczeniem z życia. Trzymamy kciuki, aby wiedza, którą otrzymali, w razie konieczności wykorzystali w 100%.

 

Autor: st. szer. Mateusz Synowiec

Zdjęcia: st. szer. Mateusz Synowiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej