Podobnie jak w ubiegłych latach skazani z Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu włączyli się w międzynarodową akcję ekologiczną „Sprzątanie Świata”.

 

Cykliczna inicjatywa


Tegoroczna odsłona akcji została przeprowadzona w dniu 24 września br., wzięło w niej udział 30 więźniów. Porządkowaniem objęte zostały tereny zielone miasta Zamościa, w szczególności ulice przyległe do zamojskiej jednostki penitencjarnej przy ul. Hrubieszowskiej tj. ul. Wyszyńskiego, Legionów, Al. Jana Pawła II i Hrubieszowska. Inicjatywę rozszerzono terytorialnie o miejscowości położone nieopodal Zamościa, w których więźniowie na co dzień wykonują prace nieodpłatne na rzecz organizacji pożytku publicznego. Podkreślić należy, że akcja „Sprzątania Świata” została zorganizowana w porozumieniu z Biurem Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta w Zamościu.

 

Dbamy o naszą planetę

 

Dodatkowo w dniu 24 września na terenie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego odbyła się prelekcja o tematyce ekologicznej, którą przygotował zespół skazanych zatrudnionych w kompleksie kulturalno-oświatowym. Uczestnicy zapoznali się z zasadami segregacji odpadów, wykorzystywania surowców wtórnych oraz przybliżono im akcje ekologiczne, które prowadzone są na terenie zakładu karnego. Czynny udział skazanych w sprzątaniu świata poprzedziła kampania edukacyjna, w ramach której poprzez radiowęzeł skazani wysłuchali audycji o tematyce ekologicznej, m.in: „Efekt cieplarniany”, „Na straży przyrody”, „Segregacja odpadów”. W każdym z oddziałów mieszkalnych osadzeni przygotowali gazetki ścienne o tematyce ekologicznej i przyrodniczej. Chętni skazani mieli także możliwość wykazania się wiedzą w zorganizowanym konkursie o tematyce ekologiczno-przyrodniczej.

Nie ulega wątpliwości, że doroczna akcja „Sprzątanie Świata” nie powinna być jedyną okazją do troszczenia się o środowisko naturalne, dlatego wśród osadzonych w zamojskim oddziale zewnętrznym, przez cały rok prowadzona jest między innymi zbiórka surowców wtórnych: makulatury, nakrętek plastikowych oraz zużytych baterii, prowadzona jest również akcja informacyjna. Powyższe przedsięwzięcia mają duży walor edukacyjny, kształtują bowiem świadomość ekologiczną osadzonych i uwrażliwiają ich na zagrożenia płynące z degradacji środowiska naturalnego.

 

Autor, zdjęcia: por. Jarosław Małecki

opracowanie: mjr Maciej Baniak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej