W dniu dzisiejszym Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu, mjr Piotr Grabczak podpisał umowę o zatrudnienie grupy osadzonych mężczyzn, którzy będą pracowali przy stolarce okiennej i drzwiowej w zamojskiej firmie Stolarz Kudyba. W podpisaniu umowy uczestniczył właściciel wymienionej firmy, Pan Andrzej Kudyba.

Praca osób pozbawionych wolności jest jedną z najskuteczniejszych form oddziaływania na skazanego, która przygotowuje go do powrotu do życia w społeczeństwie. Bezpośredni kontakt ze światem zewnętrznym, wyuczenie nawyku pracy, systematyczności i odpowiedzialności za wykonywane działania, co bezpośrednio wpisuje się w ustawowe zadania jakie są stawiane przed Służbą Więzienną.

 

Autor: kpt. Jarosław Małecki

Zdjęcia: kpr. Jakub Główka

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej