Skazani z Oddziału Zewnętrznego uporządkowali pomniki Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej a także miejsca pamięci walczących o wolną Polskę na starym cmentarzu oraz zamordowanych na Zamojskiej Rotundzie.

Pomniki pamięci

Okazją do zorganizowania po raz kolejny  akcji był zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych, a także Narodowe Święto Niepodległości. W dniu 30 października b.r. grupa skazanych z Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu w ramach zajęć kulturalno – oświatowych odwiedziła i posprzątała zamojskie pomniki Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej oraz miejsca pamięci walczących o wolną Polskę na starym cmentarzu, a także miejsca pochówku ofiar zamordowanych na Zamojskiej Rotundzie. Skazani z dużym zaangażowaniem grabili liście i wykonywali prace porządkowe, zadbali również o zapomniane i porzucone mogiły. Zorganizowane zajęcia miały na celu przed wszystkim pogłębianie postaw obywatelskich i patriotycznych. Skazani podczas zajęć podzielili się także informacjami historycznymi, które wcześniej  zredagowali w ramach zajęć o tematyce historycznej organizowanych cyklicznie na terenie jednostki penitencjarnej. Informacje dotyczyły miejsc pamięci, które odwiedzili w tym dniu skazani. Poprzez wykonanie drobnych prac porządkowych przy pomnikach i nagrobkach poległych skazani wykazali się obywatelskim działaniem w duchu szacunku i miłości do własnej ojczyzny.

 

Ważny element resocjalizacji

Takie działania stanowią istotny element oddziaływań resocjalizacyjnych na osoby pozbawione wolności. Poza walorami edukacyjnymi uczą również skazanych wrażliwości i szacunku dla innych ludzi. Opieka nad grobami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej to obowiązek każdego Polaka, którego wypełnianie pozwala kształtować właściwe postawy społeczne i patriotyczne. Obcowanie z pomnikami naszej historii i świadectwami przeszłości, zwłaszcza w tym szczególnym okresie, skłania do refleksji na temat dotychczasowego życia oraz wizji przyszłości naszej Ojczyzny.

 

autor, zdjęcia: por. Jarosław Małecki

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej