W ramach Dnia Ratownictwa Medycznego, w Zakładzie Karnym w Zamościu, została przeprowadzona prelekcja na temat pierwszej pomocy, akcja informacyjna i pokaz sprzętu wykorzystywanego w ratownictwie.

W ramach prelekcji, słuchacze poznali aspekty prawne pierwszej pomocy, typowe urazy oraz dowiedzieli się jak używać defibrylatora (AED). Dodatkowo, zaprezentowano sprzęt wykorzystywany w ratownictwie oraz szkoleniach na ratowników wodnych.

 

Statystyki są przerażające, ponieważ ponad połowa Polaków przyznaje, że nie umiała by pomóc najbliższym w razie potrzeby. Zamojska jednostka Penitencjarna w ramach dnia Ratownika, wyszła temu problemowi naprzeciw i we współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Zamościu zorganizowane zostało szkolenie z udzielania pierwszej pomocy oraz został przedstawiony sprzęt wykorzystywany do ratownictwa.

 

Pierwsza pomoc jest jedną z fundamentalnych umiejętności. Każdy obywatel powinien biegle posługiwać się tą wiedzą. Dzień Ratownictwa Medycznego jest świetną okazją aby przypomnieć podstawowe zasady udzielania pomocy, uaktualnić nowości w tej dziedzinie oraz uświadomić społeczeństwo o potrzebie dokształcania się oraz powtarzania, jak pomóc najbliższym.

 

Autor/Zdjęcia mł. chor. Mateusz Synowiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej