W dniu 24.10.2019 r. w Zakładzie Karnym w Zamościu oraz w Oddziale Zewnętrznym odbyły się mityngi spikerskie prowadzone przez gości z AA Regionu Warszawa i AA Regionu Radom oraz członków AA Intergrupy Zamojskiej.

Wytrwać w Trzeźwości

Przybyli goście, spikerzy, podzielili się z uczestnikami spotkania swoimi osobistymi doświadczeniami w zdrowieniu z alkoholizmu. Zaprezentowali się jako osoby otwarte na niesienie pomocy innym, zachęcali również zgromadzonych uczestników spotkania do nawiązania indywidualnego kontaktu sponsorskiego, jako dalszej drogi ku trzeźwości. Sami takie role pełnią, są osobami uzależnionymi, pracującymi z klientami, którzy się z nimi identyfikują, korzystając z programu AA, pomagają trzeźwieć innym w kontaktach indywidualnych. Z ramienia zamojskiej jednostki penitencjarnej w mityngu uczestniczył kierownik Oddziału Terapeutycznego w Oddziale Zewnętrznym mjr Mariusz Sawa oraz psycholog działu penitencjarnego szer. Magdalena Podgórna.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, obecni byli osadzeni aktualnie przebywający w oddziale terapeutycznym dla uzależnionych od alkoholu a także absolwenci terapii, kontynuujący proces trzeźwienia. Dla osadzonych takie spotkania stanowią istotną sieć wsparcia w procesie trzeźwienia, są urzeczywistnieniem przyświecającej wspólnocie filozofii „12 kroków".

 

Czym jest Program 12 kroków?

Program 12 kroków jest dziełem założycieli i pierwszych członków AA. Zawiera on wskazówki dotyczące powrotu do zdrowia i przemian życiowych z nim związanych.

  • Krok pierwszy polega na uznaniu własnej bezsilności wobec nałogu,
  • krok drugi to uświadomienie sobie istnienia tzw. „Siły wyższej”, która wspomóc może proces zdrowienia,
  • w kroku trzecim osoba powierza swoje życie Opiece Bożej (jakkolwiek pojmowany jest przez nią Bóg),
  • krok czwarty polega na dokonaniu rozrachunku moralnego własnego życia,
  • w kroku piątym osoba uczy się pokory, wybaczania i uwalniania się od poczucia winy,
  • szósty i siódmy krok wiąże się z samodoskonaleniem opartym na sile czerpanej od „Siły wyższej”,
  • w ramach kroków ósmego i dziewiątego podejmowane są działania mające na celu naprawienie wyrządzonych w przeszłości krzywd i nauka współżycia z ludźmi,
  • krok dziesiąty polega na pogłębionym samopoznaniu,
  • krok jedenasty związany jest z kontynuacją procesu przemiany duchowej,
  • w kroku dwunastym podkreślana jest konieczność niesienia przez uzdrowionych członków pomocy pozostałym.

 

Preambuła AA:

“…Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne, dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, partią organizacją lub instytucją; nie angażuje się w żadne publiczne polemiki; nie zajmuje stanowiska w jakichkolwiek sporach. Naszym najważniejszym celem jest pozostawać trzeźwym i pomagać innym alkoholikom w osiągnięciu trzeźwości.”

 

autor: mjr Maciej Baniak

zdjęcia: por. Jarosław Małecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej