W ubiegłym roku kalendarzowym funkcjonariusze zamojskiej jednostki penitencjarnej przeprowadzili kilkadziesiąt lekcji wychowawczych z młodzieżą szkolną.

Z uwagi na duże zainteresowanie lokalnych placówek oświatowych, w roku 2023 zamojscy więziennicy odwiedzili kilkanaście szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Gościli również za murami zakładu karnego uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. Zajęcia miały charakter przede wszystkim prewencyjny, a wobec najstarszych uczniów także rekrutacyjny. W realizacji tego zadania funkcjonariusze Zakładu Karnego w Zamościu spotkali się z ponad tysiącem uczniów z Zamościa i Zamojszczyzny.


W każdym spotkaniu, główna część lekcji dotyczyła problematyki resocjalizacji, a także odpowiedzialności prawnej nieletnich. W ramach projektu „W służbie prawu” słuchacze mieli okazję dowiedzieć się intersujących rzeczy na temat życia za murami więzienia i ceny, jaką płaci się za złamanie prawa. O tym, że takie spotkania z młodzieżą są potrzebne, świadczy fakt zadawania ogromnej liczby pytań - wykazując w ten sposób zainteresowanie i inicjatywę.

Funkcjonariusze pionu penitencjarnego i pionu ochrony Zakładu Karnego w Zamościu, w podejmowanych tego typu prewencyjno-dydaktycznych inicjatywach, każdorazowo wskazują młodym odbiorcom zagrożenia wynikające z szeroko rozumianego zjawiska przestępczości i demoralizacji wśród osób nieletnich. Podczas spotkań młodzież dowiedziała się czym jest prawo, jakie ma zastosowanie w praktyce oraz jakie konsekwencje wiążą się z naruszaniem jego przepisów.

Realizowane spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem  placówek edukacyjnych. Już w styczniu bieżącego roku odbyły się trzy wizyty uczniów szkół ponadpodstawowych.

Autor: kpt. Jarosław Małecki

Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki, ppor. Rafał Żołopa

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej