"Naród, który nie sza­nuje swej przeszłości nie zasługu­je na sza­cunek te­raźniej­szości i nie ma prawa do przyszłości". Skazani z Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu uczcili miejsca pamięci polskiego podziemia niepodległościowego.

W dniu 26  lipca 2019 roku grupa skazanych z Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu, w ramach zajęć kulturalno – oświatowych, odwiedziła pomniki Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej przy ulicy Partyzantów w Zamościu.


 

Plenerowa edukacja patriotyczna

Lekcję historii z udziałem skazanych, zorganizowano w  związku ze zbliżającymi się świętami patriotycznymi tj. 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz Świętem Wojska Polskiego. Plenerowa edukacja miała na celu pogłębianie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród osadzonych. Skazani podczas zajęć wykonali także drobne prace porządkowe związane z utrzymaniem miejsc pamięci w czystości. Ten pożytecznie spędzony czas stanowił dla nich doskonałą okazję do zapoznania się z historią żołnierzy Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej toczących walki na Zamojszczyźnie w latach czterdziestych ubiegłego wieku.


 

Kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych

Kultywowanie pamięci o ludziach, bohatersko walczących o Wolną Polskę jest obowiązkiem potomnych, gdyż przyczynia się do budowania tradycji patriotycznej i wspólnoty narodowej. Przybliżanie więźniom historii i dramatycznych wyborów, w obliczu których stawali wówczas Polacy, pozwala często wzbudzić w nich refleksję nad ich własnym życiem i dokonywanymi przez nich wyborami. Podobne inicjatywy, poza walorami edukacyjnymi, uczą także skazanych szacunku dla dokonań minionych pokoleń i uwrażliwiają na pamięć o ofiarach II Wojny Światowej. Budują także poczucie przynależności do wspólnoty, przez co przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu oraz zachęcają do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i państwowej.

 

 

Autor, zdjęcia: por. Jarosław Małecki

opracowanie: mjr Maciej Baniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej