Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła dzień 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W obchody Dnia Pamięci włączył się również Zakład Karny w Zamościu.

Na zaproszenie zamojskiej jednostki penitencjarnej Służby Więziennej wykład poprowadził Pan Zbigniew Niziński - prezes fundacji „Pamięć, która trwa”. Podczas prezentacji multimedialnej przedstawił miejsca i zdarzenia związane z martyrologią Żydów i Polaków. Poruszające historie świadków tych strasznych zdarzeń, zostały ukazane na tle odszukanych przez fundację do tej pory grobów pomordowanych Żydów, a także Polaków, którzy zginęli, niosąc im pomoc. Przedstawione fakty i zdarzenia wywarły na osadzonych duże wrażenie, skłaniając ich do refleksji i przemyśleń.

 

Zakład Karny w Zamościu od wielu lat włącza się obchody wymienionego święta  w ramach, którego osadzeni mają możliwość zapoznać się z historią tego okrutnego i tragicznego okresu, poprzez uczestnictwo w licznych zajęciach tematycznych, między innymi w spotkaniach z muzealnikami, zajęciach kulturalno-oświatowych poza terenem jednostki penitencjarnej o tematyce historycznej, podczas których, grupa skazanych odwiedziła Zamojska Rotundę, gdzie w czasie II wojny światowej, w latach 1940–1944 znajdował się niemiecki obóz podległy gestapo czy też projekcjach filmowych połączonych z dyskusją i wystawach.

 

Organizacja czasu wolnego z wykorzystaniem różnych metod i form oddziaływań penitencjarnych jest bardzo istotna z punktu widzenia resocjalizacji. Właściwe zagospodarowanie czasu daje możliwość kształtowania odpowiednich postaw patriotycznych, a także zapobiega demoralizacji i deprawacji.

 

Autor: kpt. Jarosław Małecki

Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki, kpr. Jakub Główka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej